Vad är Efterbesiktning?

Innehållsförteckning

Vad är Efterbesiktning?

Vad är Efterbesiktning?

En efterkontroll behövs när bilen inte blivit godkänd i besiktningen. Detta innebär att ditt fordon inte får användas mer än nödvändigt fram tills det att den blivit godkänd i en besiktning. Fordonet måste besiktas på nytt för att bilen ska få lov att brukas normalt. Vid allvarliga fel kan även körförbud utfärdas.

Vad är en Besiktningsanmärkning Bygg?

En entreprenadbesiktning, som ibland kallas byggbesiktning, är viktig både för entreprenören som konsumenten. En sådan besiktning kan dessutom komma i olika former: Förbesiktning | Innebär att delar av arbetet som är svårt att komma åt efter färdigställandet eller tas i bruk under färdigställande besiktigas.

Vad testas vid besiktning?

Vi kontrollerar lampor som varnar för olika fel. Även ratten och förarsätet samt alla bilbälten, vindruta, dörrar och eventuell lastsäkringsutrustning samt gasinstallation besiktas. Vi noterar också bilens mätarställning. Är fordonet utrustat med krockkudde på passagerarsidan ska det finnas ett varningsmärke synligt.

Vad ska man titta efter på hus besiktning?

Vid besiktningen görs först en översikt av huset, en så kallad okulär besiktning. Det betyder att besiktningsmannen undersöker saker i huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som undersöks är: fasad, tak, väggar, vind, grundkonstruktion, våtutrymmen, kök och fönster.

Vad får man ombesiktning på?

Vanliga fel som oftast leder till en 2:a vid kontrollbesiktning.

  • Vindrutetorkare ej fungerar.
  • Spolarvätska slut.
  • Belysning ur funktion, även nummerplåtslampor.
  • Tuta ur funktion.
  • Bilbälten inte går att dra ut eller att de inte drar som de ska.
  • Varningstriangel saknas.
  • Däckens mönsterdjup är under gränsvärdet på 1.6 mm.

Vad gäller bilbesiktning?

Vanliga frågor och svar om besiktning av personbil Lätta personbilar ska besiktas för första gången senast 36 månader efter fordonet togs i bruk, andra gången senast 24 månader efter föregående besiktning. Efter det ska den besiktas senast var 14:e månad.

Vem kallar till besiktning?

Det är besiktningsmannen som kallar till besiktningen. Det ska göras i god tid, minst två veckor i förväg. I kallelsen ska det finnas uppgifter om objektet som ska besiktas, om tidpunkten för besiktningen och om eventuella andra överenskommelser.

Vad gör en Entreprenadbesiktningsman?

Vad är en entreprenadbesiktning En entreprenadbesiktning utförs för att beakta både en entreprenörs och en beställares intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt rådande branschregler och myndigheters krav vid en byggentreprenads utförande .

Vad gör en besiktning?

Vi kontrollerar reflexer, backspeglar och de lampor som är viktiga för trafiksäkerheten som till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. Dessutom undersöker vi motorutrymmet och kontrollerar att det inte läcker bränsle. Det måste även finnas en varningstriangel i fordonet så ta gärna fram den innan besiktningen.

Relaterade inlägg: