Vad krävs för att utbilda sig till psykolog?

Innehållsförteckning

Vad krävs för att utbilda sig till psykolog?

Vad krävs för att utbilda sig till psykolog?

Utbildning till psykolog i Sverige är en högskoleutbildning på fem år och en efterföljande praktisk tjänstgöring (PTP) på ett år under handledning av legitimerad psykolog. Därefter kan en ansökan om legitimation göras.

Var är det lättast att komma in på psykologprogrammet?

Enklast var det att komma in på Psykologprogrammet vid Karlstads universitet, med 21.25 som lägsta antagningspoäng. Liksom tidigare år dominerar kvinnorna och utgör 63 procent av de 674 antagna till psykologprogrammen.

Kan man jobba som psykolog utan att gå psykologprogrammet?

Om jag läser en masterutbildning i psykologi, kan jag då få legitimation till psykolog? ... För att arbeta som psykolog måste du ha en yrkesexamen (antagits till Psykologprogrammet) och legitimation till psykolog.

Hur många poäng behövs för att komma in på psykologprogrammet?

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300 högskolepoäng under 5 års heltidsstudier och leder till psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog.

Hur tufft är psykologprogrammet?

Hur svårt är det att komma in på psykologprogrammet? Kort kan en ändå säga att det är svårt att komma in på programmet. Det kräver höga betyg eller högt resultat på högskoleprovet.

Vad krävs för att bli kurator?

Största delen av dagens kuratorer har en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. För att komma in på socionomprogrammet bör du läsa ett högskoleförberedande program på gymnasiet, förslagsvis Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Är det svårt att komma in på psykologprogrammet?

Hur svårt är det att komma in på psykologprogrammet? Kort kan en ändå säga att det är svårt att komma in på programmet. Det kräver höga betyg eller högt resultat på högskoleprovet. Gå in på antagning.se för att se aktuella siffror för antagningen.

Kan man komma in på psykologprogrammet?

För att bli behörig till psykologutbildningen på universitet/högskola krävs det grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Så länge du får dessa kurser så spelar det ingen roll vilket program du går. Du kan få dessa kurser på de flesta högskoleförberedande program.

Kan man läsa till psykolog utan program?

Efter grundskolan söker du till gymnasiet och för att bli psykolog är det inget speciellt program du måste välja. För att bli behörig till psykologutbildningen på universitet/högskola krävs det grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Hur många söker till psykolog?

Totalt är 6 180 förstahandssökande till höstens psykologprogram, att jämföra med 6 257 till hösten 2018. Andelen kvinnor utgör 70 procent till höstens psykologprogram, att jämföra med 61 procent av det totala antalet sökande till samtliga högskoleutbildningar.

Relaterade inlägg: