Vad beror fetma på?

Innehållsförteckning

Vad beror fetma på?

Vad beror fetma på?

Orsaker till övervikt och fetma

  • Våra levnadsvanor orsakar ofta övervikt. ...
  • Stress kan öka risken för fetma. ...
  • Sömnbrist påverkar aptiten. ...
  • När du blir äldre ökar du lättare i vikt. ...
  • Att må dåligt psykiskt kan göra att du äter mer. ...
  • Vissa sjukdomar och tillstånd kan leda till övervikt. ...
  • Läkemedel kan orsaka viktökning.

Vad är övervikt och fetma?

Hur vi beräknar övervikt och fetma Vi använder BMI (Body Mass Index) som uttrycker förhållandet mellan vikt och längd. BMI beräknas genom att kroppsvikten (kg) divideras med kroppslängden i kvadrat (m2). Undervikt innebär ett BMI under 18,5, normalvikt 18,5–24,9, övervikt 25,0–29,9 och fetma 30 eller högre.

Vilka drabbas av fetma?

Ålder. Andelen som 2020 uppgav övervikt eller fetma (sammantaget) var bland personer 45–64 år och 65–84 år 63 respektive 62 procent (figur 2). Bland personer 30–44 år var andelen 46 procent och bland personer 16–29 år var den 29 procent.

Vad är överviktig?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma.

Vad äter feta människor?

De flesta skulle behöva minska på det mättade och öka på det fleromättade och enkelomättade fettet. De fetter vi bör äta mer av finns till exempel i fisk, rapsolja, olivolja och nötter. Det finns också en typ av fett som kallas transfett.

Hur kan övervikt och fetma förebyggas?

Interventionsstudier har visat att intensiva program som främjar hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, riktade till både skolan och hemmet och som varar i mer än sex månader, är effektiva för att förebygga övervikt och fetma bland barn i skolåldern.

Kan man vara överviktig och hälsosam?

Samtidigt visar en svensk undersökning från förra året att ”hälsosam fetma” är en myt. I undersökningen konstateras att det är farligt att vara fet, oavsett hur mycket övervikt man har och även om man inte lider av högt blodtryck eller höga blodfetter. Kan man inte vara tjock och frisk? – Jo, det kan man absolut.

Kan man få cancer av fetma?

Övervikt och fetma är näst efter rökning den största påverkbara riskfaktorn för cancer. Idag drabbas varje år cirka 2000 personer av cancer till följd av övervikt och fetma och varannan vuxen person i Sverige har en ohälsosam vikt och därmed en ökad risk för cancer. Inom en 15-års period beräknas det vara 60 procent.

Hur många dör av fetma?

Forskarna drar slutsatsen att den globala sjukdomsbördan av högt BMI ökat under de här åren. Och att övervikt och fetma bidrog till fyra miljoner dödsfall globalt under 2015, vilket utgjorde ungefär 7 procent av alla dödsfall.

Relaterade inlägg: