Vad menas med jaget?

Innehållsförteckning

Vad menas med jaget?

Vad menas med jaget?

Överjaget, das Über-Ich, betecknar samvetet, de krav och förväntningar som vi har på oss själva, våra regler och konventioner, och handlar om förmågan till skuldkänslor och skamkänslor, och till sann självkänsla. Överjaget växer fram genom att barnet identifierar sig med sina föräldrar.

Är överjaget medvetet?

Överjaget. Utvecklas först då ett barn börjar identifiera sig med sina föräldrar. Omvärldens krav och förväntningar implementeras då i barnet och blir en del av dennes personlighet. ... Jaget och överjaget har medvetna processer medan detet är helt omedvetet och dolt under ytan.

Vilka funktioner har detet jaget och överjaget?

Jaget är logiskt och förnuftigt men kan lätt påverkas av önskningar och impulser på ett omedvetet plan. De tre olika delarna styr vårt psyke; detet kommer med driftsimpulser –> blir tillbakaslaget av överjaget som fördömer det som inte passar sig -> konflikten kompromissas av jaget som bestämmer hur vi ska handla.

Vad är Aggressionsdriften?

Aggressionsdriften handlar om vår överlevnad, att vi slåss för vårt liv. Vissa har mer av det än andra men alla har ändå båda av dem. Alla personer har båda drivkrafterna i sig, men vissa har mer av den ena drivkraften än den andra.

Vad menas med lustprincipen?

att maximera drifttillfredsställelse och lust genom att styra individens lustsökande beteende så att minsta skada och mest möjliga nytta uppnås, 2. men också att med sina försvarsmekanismer hålla olustbetonade känslor, minnen och föreställningar borta från medvetandet.

Vad är Personlighetsmodellen?

Personlighetsmodellen vi just gick igenom brukar kallas den topografiska modellen. Freud nöjde sig dock inte med att förklara människans personlighet endast utifrån den modellen utan delade även in psyket i tre olika strukturer, den strukturella modellen.

Hur kan det omedvetna påverka oss?

I det omedvetna är nutida och dåtida upplevelser lika aktuella vilket gör att infångade upplevelser från barndomen kan ha lika stor påverkanoss som gårdagens händelser. I det omedvetna kan också motsatta tankar och känslor existera sida vid sida vilket ibland ger upphov till inre konflikter.

Vilka tre strukturer består psyket av?

Människans psyke är enligt Freud indelat i tre olika delar som kan illustreras som ett isberg. Dessa delar är det medvetna, som utgör toppen av isberget, det förmedvetna som är delen mellan det medvetna och det omedvetna och det omedvetna som är botten på isberget och utgör den största delen av vårt psyke.

Vad är Freuds Personlighetsmodell?

Människans psyke är enligt Freud indelat i tre olika delar som kan illustreras som ett isberg. Dessa delar är det medvetna, som utgör toppen av isberget, det förmedvetna som är delen mellan det medvetna och det omedvetna och det omedvetna som är botten på isberget och utgör den största delen av vårt psyke.

Vad är det för särskilt med Freuds teori?

Freud ansåg att de flesta psykiska problem har sin grund i händelser, känslor och erfarenheter som vi upplevt i barndomen men som sedan har förträngts. Man kan komma till rätta med de psykiska problemen genom att analysera sig tillbaka genom sitt undermedvetna till problemens källa.

Relaterade inlägg: