Vad är VES och SVES?

Innehållsförteckning

Vad är VES och SVES?

Vad är VES och SVES?

SVES kan överledas med en eller flera av kamrarnas skänklar blockerade. Det efterföljande QRS- vågen blir då breddökad, sk aberration. Dessa överledda SVES kan ibland vara svåra att skilja från ventrikulära extrasystolier (VES).

Vad beror VES på?

Mekanism. VES uppstår i regel sekundärt till en av tre mekanismer. Vanligast är triggad eller fokal aktivitet genom tidiga eller sena efterdepolarisationer ifrån Purkinjeceller eller myokard. Återkoppling ses vanligen hos patienter efter läkt hjärtinfarkt, som resulterar i områden med avvikande elektriska egenskaper.

Vad är Bigemini?

Två VES i följd kallas hopade VES. VES i bigemini innebär att vartannat slag är ett VES. VES i trigemini innebär att vart tredje slag är ett VES. Efter varje VES uppkommer en komplett kompensatorisk paus med en förlängning av diastole som följd.

Vad beror dubbelslag på?

Vad kan det bero på? Stress är en vanlig orsak om du får extra hjärtslag och hjärtklappning. Vid ångest och panikattacker är kroppens reaktion överdriven jämfört med det verkliga hotet. Panikattacker kan vara obehagliga även om själva hjärtrusningen är ofarlig.

Hur ser Ves ut på EKG?

Kännetecken för VES: P-våg saknas före QRS-komplexet. Breddökat QRS-komplex. Diskordant T-våg.

Vad orsakar extra hjärtslag?

Ibland kommer läkaren fram till varför du har extraslag. Till exempel kan vissa hjärtsjukdomar som ger saltrubbningar göra det lättare att få extraslag. En långsam grundrytm hos hjärtat kan också göra att extraslag har lättare att ta över impulsbildningen. Men oftast hittar läkaren ingen säker orsak till extraslagen.

Vad betyder Supraventrikulära?

Ett supraventrikulärt extraslag är en prematur impuls som kommer från ett annat fokus i förmaken än sinusknutan, den är alltså initierad ifrån ett ektopiskt fokus före en normal sinusimpuls.

Relaterade inlägg: