Vad påverkar svarstid?

Innehållsförteckning

Vad påverkar svarstid?

Vad påverkar svarstid?

Precis som vi redan varit inne på, påverkas både hastighet och svarstid av faktorer såsom: omgivning och väderförhållande, avståndet till den närmaste masten samt hur många som surfar samtidigt. Det är därför som dina tesresultat kan variera.

Vad är bra svarstid wifi?

Förut när jag hade ADSL 24 låg svarstiden på cirka 1,5 ms mot Stockholm. Min ledningslängd var 670 meter. Nu när jag har fiber 250 Mbit/s är svarstiden densamma, 1,5 ms. WilleGarvin: Att ha 20-30 ms RTT på dsl är inget fel, det är ett normalt värde.

Hur fungerar Bredbandskollen?

Mätningar i Bredbandskollen sker genom att meddelanden bestående av betydelselös data skickas mellan webbläsaren och mätservern via websockets (protokollet ws://). Hastigheten beräknas sedan genom att mängden skickade data divideras med antalet sekunder mätningen pågått.

Hur pålitlig är Bredbandskollen?

Bredbandskollen är bra för att UPPSKATTA sin faktiska hastighet. Eftersom ingen (?) i praktiken använder Bredbandskollen (eller dylika sidor) för sitt normala Internetbehov/beteende är det dock inte helt relevant.

Hur får man snabbare svarstid?

Allt du behöver är rätt utrustning och lite grundläggande kunskap om hur de olika delarna av ditt hemnätverk hänger ihop.

  1. Uteslut att problemet ligger hos leverantören. ...
  2. Se till att du har en bra router. ...
  3. Anslut på snabbaste sättet. ...
  4. Anslut med kabel när du kan. ...
  5. Förbättra signalen: Placering, extenders och mesh-nätverk.

Relaterade inlägg: