Vad händer om man har för lite trombocyter?

Innehållsförteckning

Vad händer om man har för lite trombocyter?

Vad händer om man har för lite trombocyter?

Trombocytopeni är ett tillstånd som innebär att man av någon orsak har brist på blodplättar (trombocyter). Det tydligaste tecknet på trombocytopeni är att det är lättare att få blödningar. Annons: Blodplättar är en typ av blodkropp, eller snarare en del av en annan cell.

Varför får man högt HB?

Höga värden kan bero på att du behöver öka kroppens förmåga att transportera syre genom att bilda fler röda blodkroppar. Detta kan bero på rökning, lungsjukdomar eller att du har varit på hög höjd under en längre tid.

Hur får man upp trombocyter?

Behandling av trombocytopeni Kortison är en vanlig behandling. Vid akuta tillstånd kan man behöva tillföra blodplättar direkt in i blodet genom en så kallad trombocyttransfusion. Om man lider av brist på blodplättar ska man inte använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra.

Vad är värdet på trombocyter?

  • Vid en infektion eller liknande ökar bildningen av trombocyter, men den återställs sedan av sig själv. Om värdet är väldigt högt, över 800, kan det dock bero på en blodsjukdom, exempelvis polycytemi.

Hur lång är längden på trombocyter i benmärgen?

  • Trombocyter har en kort livslängd på runt nio dagar och det bildas hela tiden nya blodplättar i benmärgen. Klicka här för att läsa mer om Mediseras blodstatus och b-cellertest via blodprov där test av trombocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår. Test av trombocyter ingår även i Mediseras stora hälsokontroll. Klicka här för mer information.

Varför inte producerar kroppen tillräckligt med trombocyter?

  • Det finns många anledningar till att kroppen inte producerar tillräckligt med trombocyter. Det kan exempelvis handla om brist av B12 och folsyra, leukemi, blodbrist eller att du tar något läkemedel som påverkar benmärgens förmåga att skapa nytt blod. Ett lågt värde av trombocyter är ingen sjukdom i sig utan något som händer på grund av en ...

Hur mycket trombocyter kan ge blåmärken och blödningar på huden?

  • Lågt värde av trombocyter kan ge blåmärken och blödningar på huden och i slemhinnor.

Relaterade inlägg: