Varför får man bradykardi?

Innehållsförteckning

Varför får man bradykardi?

Varför får man bradykardi?

Orsaken till en bradykardi kan till exempel vara förgiftningar, syrebrist eller nedkylning. Feber, fysisk ansträngning, smärta och stor vätskeförlust eller blödning kan ge en takykardi. Pulsfrekvensen varierar också normalt över dygnet. Vid sömn är pulsen lägre än under vakenhet.

Vad är orsaken till arytmi?

Arytmier uppstår när det av någon anledning blir elektriskt kaos i hjärtat, så att de elektriska impulser som styr hjärtslagen inte fungerar som de ska.

Är det farligt med bradykardi?

Bradykardier kan bland annat ge symptom i form av trötthet, svimning, nedsatt ork, andfåddhet och yrsel. båda dessa fall finns påverkan på delar av hjärtats elektriska system som gör att impulser inte alstras så ofta som behövs eller inte fortleds så snabbt som behövs.

Varför har jag så låg puls?

En normal vilopuls hos vuxna brukar ligga mellan 60-80 slag per minut. Om du har mindre än 50 slag/minut räknas det som låg puls, det vill säga bradykardi. Har du en puls på över 100 slag/minut är det hög puls eller så kallad takykardi.

Hur känns bradykardi?

Symtom vid bradykardi Hos personer med bradykardi kan långsam puls hos en del uppträda mera konstant och ge besvär som trötthet, nedsatt prestationsförmåga, frusenhetskänsla och kanske yrsel. Vissa patienter insjuknar dramatiskt i plötsligt uppkommen långsam puls inte sällan utan förvarning.

Vad gör man åt arytmi?

Vid en arytmi är sinusknutans roll satt ur spel och hjärtat slår antingen för långsamt eller för fort. Om hjärtat slår för långsamt och detta ger symptom i form av svimning, yrsel etc. är behandlingen vanligen en pacemaker.

Vad är Arritmia?

En hjärtarytmi är den medicinska termen för en oregelbunden hjärtrytm eller onormal hjärtrytm.

Relaterade inlägg: