Vad ska folsyra värdet ligga på?

Innehållsförteckning

Vad ska folsyra värdet ligga på?

Vad ska folsyra värdet ligga på?

Hur mycket folat behöver vi?
Grupp/ÅlderRekommenderat intag per dag
Barn 10-13 år200 mikrogram
Ungdomar över 14 år och vuxna300 mikrogram
Kvinnor i barnafödande ålder400 mikrogram
Gravida och ammande500 mikrogram

Hur får man Folsyrabrist?

Folsyrebrist

  1. Sjukdom i eller resektion av tunntarm.
  2. Otillräckligt intag eller långvarig kokning av grönsaker.
  3. Veganer och vegetarianer i vissa fall – det gäller att äta rätt grönsaker.
  4. Medicinering med metotrexat, vissa antiepileptika, trimetoprim.
  5. Ökad celltillväxt (se ovan, utöver detta kronisk hemolys)

Kan man få ont i magen av B12 brist?

Övriga symptom Andra symptom som kan uppkomma när du lider av B12-brist är illamående, diarré, nedstämdhet, depression, försämras syn och minnessvårigheter.

Är Folatbrist farligt?

Brist på folsyra kan leda till blodbrist som resulterar i trötthet, yrsel och huvudvärk. Även psykiska symtom som depression och långsammare tankemönster kan uppstå.

Vad är högt Folatvärde?

Förhöjt blodvärde av folat Ett förhöjt värde av folat kan vara farligt då det kan maskera att kroppen har brist på vitamin B12. Det kan även förekomma när man tar vitaminpreparat, men oftast är det ett symptom på B12-brist.

Vilka prover tas vid B12 brist?

För utredning vid konstaterat lågt S-B12: Hb, S-pepsinogen, S-gastrin, S-transglutaminasantikroppar, S-Fe, S-transferrin, MCV, LPK, TPK. S-B12 mellan 125-250 pmol/l kan innebära såväl brist som normalvärde. Kompletterande prover krävs, ffa S-MMA (metylmalonsyra). Eventuellt kompletteras med S-homocystein.

Kan man bli illamående av folsyra?

Övriga biverkningar: Sällsynta (kan förekomma hos upp till användare): - allergisk reaktion: klåda, hudutslag. - illamående, aptitlöshet, uppspändhet och gasbesvär. Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Relaterade inlägg: