Vad är Känselreceptorer?

Innehållsförteckning

Vad är Känselreceptorer?

Vad är Känselreceptorer?

Olika typer av receptorer uppfattar olika typer av förnimmelser. Stimuli som når en receptor skickar receptorn ett meddelande via nerverna till hjärnan, där den tolkas som en känselförnimmelse. Känselreceptorer som uppfattar mat finns i fingrarna, läpparna och munnen.

Hur fungerar vår känsel?

Känselkroppar registrerar känsel Du känner beröring, tryck, värme och kyla med hjälp av så kallade känselkroppar. Varje känselkropp tar bara emot information om en slags känselupplevelse, till exempel kyla eller tryck. Det finns känselkroppar i huden, innanför det yttersta hudlagret.

Vad består känselsinnet av?

Känselsinnet i huden består av känsel- kroppar och nervtrådar. De reagerar på värme, kyla, beröring, tryck och smärta.

Vilka olika Känselorgan finns det i huden?

 • Fria nervändar.
 • Känselkroppar (inkapslade nervändar)
 • Sensoriskt organ.
 • Referenser.

Hur kommer det sig att du kan uppfatta det som dina sinnesorgan förmedlar till dig?

När ett stimuli i eller utanför kroppen flyttas längs med sinnesbanor till hjärnan, uppstår en förnimmelse som ger upphov till en upplevelse eller en erfarenhet. Olika sinnesimpulser förmedlas till egna områden i hjärnan, som är specialiserade på att ta emot information via ifråga varande sinne.

Vad gör pigmentceller?

De lager av celler som ligger närmast basalmembranet innehåller ett färgämne eller pigment. De cellerna kallas melanocyter. Pigmentet i cellerna skyddar huden från solens skadliga ultravioletta strålning. Personer med mörkare hud har fler pigmentceller än personer med ljusare hud.

Hur fungerar Känselceller?

Ett av våra mest känsliga områden på kroppen är fingertopparna, där en enskild fingerblomma kan innehålla över tio tusen känselceller. När vi rör fingrarna över ett objekt, såsom ett par nycklar i en ficka, förvrängs huden av trycket och känselcellerna skickar information om vad de upplever vidare in i nervsystemet.

Vad händer om man inte har känsel?

När NGF är muterad hämmas i olika grad utvecklingen av dessa nerver vilket innebär att signaler på smärta inte når det centrala nervsystemet. Det gör att de reflexer uteblir som normalt skyddar mot skador vid för stark värme eller kyla, vid ledstukningar samt vid påfrestningar på skelettet som kan leda till benbrott.

Vilka Känselceller finns det?

Olika typer av känselkroppar (känselceller)

 • Värme- och köldkänsliga celler.
 • Tryck- och sträckkänsliga celler.
 • Smärtkänsliga celler.

Vilka olika sinnesceller finns det i huden?

Typer av sensoriska receptorer

 • Mekanoreceptorer.
 • Kemoreceptorer.
 • Nociceptorer (registrerar smärta)
 • Fotoreceptorer.
 • Termoreceptorer (registrerar temperatur och temperaturändringar)

Relaterade inlägg: