Vad påverkar vattennivån?

Innehållsförteckning

Vad påverkar vattennivån?

Vad påverkar vattennivån?

Havsnivåer. I ett varmare klimat stiger havets medelnivå successivt. Det beror främst på att havet blir varmare och då utvidgas, så kallad termisk expansion, men även på att glaciärer och landisar smälter. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbara i södra Sverige, där landhöjningen är mycket liten.

Varför blir det högt vattenstånd?

Ihållande västliga vindar har ökat tillförseln från Nordsjön, vilket medfört att vattenståndet Kattegatt varit högt. Samtidigt så pressar samma västliga vindar vattnet i Östersjön bort från sunden österut och vatten rinner då in i Östersjön, eller åtminstone så gör det att vatten inte rinner ut från Östersjön.

Vad gör att vattennivån höjs?

Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym utvidgas. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker. Den stigande havsnivån märks redan nu. ...

Hur mycket har vattennivån ökat?

De senaste hundra åren har havsnivån stigit mer än den gjort på åtminstone 3000 år. Nivåhöjningen har gått snabbare och snabbare, från att mellan år 19 vara drygt en millimeter per år till att de senaste tio åren vara nästan 4 millimeter per år.

När höjs vattennivån?

I rapporten redovisas bland annat beräkningar av höjningen av det globala medelvattenståndet med perioden 1986-2005 som referens. Beroende på klimatpolitik och framtida utsläpp av växthusgaser visas att medelvattenståndet sannolikt kan komma att stiga med centimeter till år 2100.

Relaterade inlägg: