Får man bygga damm?

Innehållsförteckning

Får man bygga damm?

Får man bygga damm?

I de flesta fall krävs inget bygglov för att bygga en damm, men om den ska vara exceptionellt stor eller djup kan det behövas. Kolla gärna med din kommuns byggnadsnämnd för att vara på säkra sidan!

Vad kostar det att bygga damm?

Kostnad för damm 10×5 meter Skyddsduk 104 kvm, 1 600 kr. Gummiduk 1 kr (75 kr/m) alt PVC-duk 1 kr, (25 kr/m). Filter med inbyggt UVC-ljus för damm med koikarp, 7 000 kr. Pump 18 000 liter/tim, 3 500 kr.

Hur anlägga damm?

Dammbyggnation med gummiduk

  1. Markera dammens form. Markera på marken var dammens ska vara. ...
  2. Planera ut. Slå ner pinnar runt om där du har målat, väg av med vattenpass och planka. ...
  3. Gräv dammen. ...
  4. Kantbandet sätts. ...
  5. Lägg i sand. ...
  6. Lägg i skyddsmatta. ...
  7. Lägg i gummiduk och fyll på vatten. ...
  8. Justera kanterna.

Hur stor damm behöver ankor?

Vi har två grävda dammar för ankorna, en stor på 2500 liter och en lite mindre, för den mindre flocken ankor som bor i skogshägnet. Men dessa dammar kan ju bara användas under sommarhalvåret, då vi kan pumpa vatten från Vojmån. På vintrarna när allt är fruset så krävs andra lösningar.

Måste man ha tillstånd för att gräva damm?

Anmäl eller sök tillstånd För att få anlägga en våtmark behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet ifall vattenområdet har en yta som inte överstiger fem hektar. Anmälan gör du till Länsstyrelsen. Om ytan är större än fem hektar så är åtgärden istället tillståndspliktig. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.

Relaterade inlägg: