Varför får man ALS?

Innehållsförteckning

Varför får man ALS?

Varför får man ALS?

Orsaken till ALS är ännu inte helt känd. Det är oklart varför vissa personer får sjukdomen och andra inte. Flera vetenskapliga studier tyder på att det är en kombination av både genetik och miljö. Ungefär var tionde person som får ALS har genetiska släktingar som har haft sjukdomen.

Vad utlöser ALS?

Orsaker. Orsaken bakom als är okänd. Det finns en mängd olika hypoteser. En hypotes är att man har för mycket av signalämnet glutamat i hjärnan och att det skadar nervcellerna.

Hur behandlar man ALS?

Det finns ingen botande behandling av ALS. Behandlingens mål är istället att bromsa sjukdomsförloppet och lindra de negativa effekterna av sjukdomen. Man försöker också kompensera för funktionsnedsättningarna, ge stöd och god omvårdnad. Sedan mitten av nittiotalet finns en bromsmedicin.

När debuterar ALS?

Symtomen på ALS kan komma i alla åldrar, men de flesta insjuknar mellan 45 och 75 års ålder. I enstaka fall har ALS upptäckts hos barn i 5-6 årsåldern. Det är mycket ovanligt att personer över 85 år insjuknar. Symtomen och sjukdomsförloppet kan variera eftersom sjukdomen finns i flera former.

Vad beror Nervryckningar på?

Ryckningarna förekommer oftare när man är ung än gammal. Även om detta är vanligt så har vetenskapen ingen bra förklaring till varför man får det. Det har gjorts mätningar. Dessa visar, precis som man kallar det, att det beror på att en nerv säger åt muskeln att dra ihop sig.

Hur fort går ALS?

Personer med de allvarligaste formerna av ALS lever i genomsnitt två-tre år efter att de insjuknat. Gemensamt för de olika formerna är ett fortskridande förlopp där det motoriska nervsystemet bryts ned. Det leder till att den viljestyrda muskulaturen i kroppen gradvis försvagas över månader till år.

Hur vet jag om jag har ALS?

De första symtomen kan komma plötsligt, men börjar ofta som en svaghet i tungan eller i en hand, en arm eller ett ben. Därefter sprider sig svagheten till andra viljestyrda muskler. I början av sjukdomen är svagheten ofta asymmetrisk och påverkar muskler på samma sida av kroppen.

Relaterade inlägg: