Hur får man bort njurstenar?

Innehållsförteckning

Hur får man bort njurstenar?

Hur får man bort njurstenar?

Om njurstenen inte passerar av sig själv, kan du få behandling som tar bort njurstenen. Det vanligaste är stötvågsbehandling, då stenen krossas med hjälp av små upprepade stötvågor så att den kan kissas ut. Läkaren kan också ta bort stenen genom en titthålsoperation.

Hur behandlar man njursten?

Smärta vid njurstensanfall behandlas i första hand med receptfria, smärtstillande läkemedel. Om inte det hjälper kan starkare, receptbelagda smärtstillande läkemedel behövas. Har njurstensanfallet lett till en infektion kan även antibiotika behövas.

Vad får man njursten av?

Njursten kan bildas av salter i urinen. Stenarna är oftast mycket små och spolas ut med urinen utan att du märker det. Ibland kan en sten bli större och fastna i urinledaren. Då kan du få mycket ont i ena sidan eller i ryggen.

Hur yttrar sig njursten?

Du får ofta ett eller flera av de här symtomen om du har en njursten: Du kan få mycket ont i nedre delen av ryggen eller i ena sidan, där stenen sitter. Det kan också göra ont ner mot underlivet eller ljumsken. Det gör ofta ont på ett skärande eller krampande sätt.

Vad får man urinvägsinfektion av?

Den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion är att bakterier (vanligen Escherichia coli) som finns i mellangården kommer åt att ta sig via urinröret till urinblåsan. ingrepp i urinvägarna (exempelvis tömning av blåsan med kateter, då riskan för urinvägsinfektion kan öka upp till tiofalt).

Är Blåssten farligt?

Blåssten är hårda klumpar av mineraler i urinblåsan. De kan bildas om det blir urin kvar i blåsan efter att du kissat. Om stenarna ligger kvar kan de leda till infektioner och andra besvär. Små stenar kan passera ut med urinen utan behandling, men större stenar kan behöva opereras bort.

Hur stor är en njursten?

Kristallerna – som kan bilda stenar – följer ofta med urinen ut. Men stora stenar kan fastna i urinledaren och hindra urinen från att tömmas. När det händer ökar trycket i njurbäckenet – du får ett njurstensanfall. Stenarna kan variera i storlek från någon millimeter till några centimeter.

Vad är orsaken till urinvägsinfektion?

Den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion är att bakterier (vanligen Escherichia coli) som finns i mellangården kommer åt att ta sig via urinröret till urinblåsan. ingrepp i urinvägarna (exempelvis tömning av blåsan med kateter, då riskan för urinvägsinfektion kan öka upp till tiofalt).

Relaterade inlägg: