Vad gör man när man muckar?

Innehållsförteckning

Vad gör man när man muckar?

Vad gör man när man muckar?

Att muck skulle vara en förkortning av militär utryckning (i) civila kläder är en efterkonstruktion. När ett tidsbestämt fängelsestraff utdömts så har den dömde möjlighet att bli villkorligt frigiven efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats, det som även kallas för att ”mucka”.

Relaterade inlägg: