Vilka trossamfund har vigselrätt?

Innehållsförteckning

Vilka trossamfund har vigselrätt?

Vilka trossamfund har vigselrätt?

Jehovas vittnen. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Judiska Församlingarnas i Sverige Centralråd. Liberala Katolska Kyrkan i Sverige.

Vilka har vigselrätt i Sverige?

De här samfunden har vigselrätt - hela listan

  • Sjundedags Adventistsamfundet. ...
  • Anglikanska kyrkan. ...
  • Svenska Baptistsamfundet. ...
  • Estniska Evangelisk-Lutherska kyrkan. ...
  • Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka Ärkestiftet i Sverige. ...
  • Evangeliska Fosterlands-stiftelsen. ...
  • Franska Reformerta Kyrkan. ...
  • Frälsningsarmén i Sverige.

Vem får vara vittne vid borgerlig vigsel?

Vittnen. ... Släkt och familj kan vara vittnen. Vittnena bör dock vara minst 18 år. Paret ansvarar för att vittnen är med under vigseln.

Vad ingår parterna i och med vigseln?

Vigsel enligt svensk lag. En svensk vigsel kan ingås antingen borgerligt, det vill säga i civil form, eller religiöst genom vigsel i ett trossamfund. I Sverige är äktenskapet könsneutralt. Personer som ingår äktenskap med varandra kan vara en man och en kvinna, två kvinnor eller två män.

Vilka kan vara vigselförrättare?

Ett trossamfund som har fått vigselrätt av Kammarkollegiet kan ansöka om att en präst eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet förordnas till vigselförrättare. ... Om trossamfundet därefter bedömer att personen har skaffat sig nödvändiga kunskaper kan trossamfundet på nytt ansöka om vigselrätt för personen.

Vem har rätt att förrätta vigsel?

Den som har förordnats som vigselförrättare enligt beslut från Kammarkollegiet får förrätta vigsel inom Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Om en person inom ett trossamfund viger ett par utan att ha ett förordnande från Kammarkollegiet, så är vigseln inte giltig.

Hur blir jag borgerlig vigselförrättare?

Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen....Ansök om förordnande av vigselförrättare

  • Uppgifter om den aktuella personens namn, titel, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • En redogörelse för vilken utbildning personen har fått och vilka kunskaper de har om äktenskapsbalkens regler om vigsel.

Vad säger en borgerlig vigselförrättare?

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Kan personer som tidigare ingått partnerskap med varandra vigas?

Par som ingått registrerat partnerskap enligt utländsk lag kan inte omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap i Sverige. Om paret väljer att viga sig behöver de inte först ansöka om hindersprövning. ... En omvandling från registrerat partnerskap till äktenskap påverkar inte parets rättigheter och skyldigheter.

Får vigda?

En vigsel kan vara religiös eller borgerlig. ... Efter vigseln, som kan vara kyrklig eller borgerlig, ska vigselförrättaren skicka ett intyg till Skatteverket. Genom intyget bekräftar vigselförrättaren att äktenskapet ingåtts. Skatteverket registrerar därefter äktenskapet i folkbokföringsdatabasen.

Relaterade inlägg: