Vad kan jag göra för att påverka min lön?

Innehållsförteckning

Vad kan jag göra för att påverka min lön?

Vad kan jag göra för att påverka min lön?

Din insats på jobbet ska påverka vilken lön du får. Om du skaffat ny erfarenhet, nya arbetsuppgifter eller utvecklat dig inom yrket ska du också få högre lön. Exakt hur lönesättningen ser ut för ditt jobb står i kollektivavtalet. Läs ditt kollektivavtal, så har du koll på om du får rätt lön.

Vilka faktorer påverkar vilken lön man får?

Din lön påverkas av de villkor ni har på din arbetsplats. Du ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsgivaren har ett ansvar för att se till att du har en bra arbetsmiljö, att du får kompetensutveckling och att din chef har möjlighet att bedöma det du gör.

Vad gör man för att få högre lön?

Du ska träffa din chef för att diskutera din lön, inte göra powerpointpresentationer om löneutvecklingen i din bransch eller i I-länderna de senaste trettio åren. Håll det enkelt. Lägg fram dina argument tydligt och klart.

Vad ska man tänka på vid ett lönesamtal?

Fem tips inför lönesamtalet

  1. Lista dina insatser under året. Du förhandlar bättre om du är förberedd. ...
  2. Det är ett lönesamtaltänk igenom ditt löneanspråk. Använd Saco Lönesök för att kolla upp ditt marknadslöneläge. ...
  3. Utgå ifrån utvecklingssamtalet. ...
  4. Kom förberedd till ditt lönesamtal. ...
  5. Fråga ditt Sacoförbund.

Vad är en rimlig löneökning 2021?

För 2021 är den förväntade löneökningen i Sverige 2,4 procent. Med en inflation på 1,2 procent innebär det en reell löneökning på 1,2 procent för de svenska arbetstagarna.

Relaterade inlägg: