Hur fungerar bihotell?

Innehållsförteckning

Hur fungerar bihotell?

Hur fungerar bihotell?

Annons: På senare tid har det blivit populärt med att sätta upp ett bihotell i sin trädgård. I bihotell är det solitära bin som lägger sin avkomma och murar igen rören så att nya bin kan krypa ut under säsongen eller till våren. Solitära bin är viktiga för den biologiska mångfalden och pollinerar många växter och träd.

När används insektshotell?

Ett enkelt sätt att hjälpa bina är att placera ett insektshotell i din trädgård. ... Ett insekthotell erbjuder skydd mot vind och är också en plats där insekterna kan gömma sig, övervintra och lägga ägg. Om du har insekter i trädgården hjälper du att pollinera dina blommor och fruktträd.

Är bihotell bra?

"Insektshotell" kontra "bihotell/stekelhotell" Behovet av att bidra med extra skrymslen och den ev. nyttan av detta är ytterst begränsad eller saknas helt. Man ser därför i regel inte heller några insekter som utnyttjar dessa. De kan mer betraktas som konstfulla och intressanta installationer.

Hur bygger man bihotell?

Insektshotell av trä. Borra några hål i en bit massivt trä. Borra inte rakt igenom hela brädbiten, hålen ska vara cirka 5-10 centimeter djupa. Använd olika tjocklekar på borr, 3-13 mm för att passa olika arter av bin. Bibatteri av vass.

Relaterade inlägg: