Vilken roll har Antineutrinon i Betastrålning?

Innehållsförteckning

Vilken roll har Antineutrinon i Betastrålning?

Vilken roll har Antineutrinon i Betastrålning?

Vid ett betasönderfall bevaras den totala elektriska laddningen, kvarkantalet och leptonantalet, vilket innebär att om en lepton (elektron eller neutrino) bildas måste detta kompenseras med bildandet av en antilepton (positron eller antineutrino).

Vad är bra med Betastrålning?

Betastrålning består av mycket mindre partiklar än alfa. Eftersom de är lätta jämfört med atomer är de inte lika brutala, och knuffar lite på många atomer i stället för mycket på några få. Det är alltså mindre risk att den faktiskt slår sönder något.

Vilket strålning har längst räckvidd?

Vill man ange ett radioaktivt ämnes mängd använder man begreppet aktivitet, som mäts i enheten becquerel (Bq). En Bq är ett sönderfall per sekund. Gammastrålning har längre räckvidd och större genomträng- ningsförmåga än alfa- och beta- strålning. Den stoppas av flera meter vatten, decimetertjock betong eller av bly.

Är det farligt med gammastrålning?

Då strålningen är joniserande kan den förändra molekyler, särskilt DNA, vilket kan orsaka cancer. Gammastrålar kan även användas till att behandla olika typer av cancer.

Hur fungerar gammastrålning?

När en atomkärna sönderfaller vid exempelvis β-sönderfall frigörs ofta energi vilken avges i form av gammastrålning. Strålningen består av elektromagnetisk strålning med hög energi och stor räckvidd, i luften kan den nå hundratals meter. Styrkan avtar dock med kvadraten på avståndet.

Vad är en Dotternuklid?

Man kan använda beteckningarna start- och slutnuklid men modernuklid och dotternuklid är bättre definierade. Modernuklid är alltså en kärna som sönderfaller och dotternuklid är sönderfallsprodukten.

Relaterade inlägg: