Vad beror det på att personer med diabetes löper stor risk att drabbas av svårläkta sår?

Innehållsförteckning

Vad beror det på att personer med diabetes löper stor risk att drabbas av svårläkta sår?

Vad beror det på att personer med diabetes löper stor risk att drabbas av svårläkta sår?

Personer med diabetes löper stor risk att få svårläkta sår på fötterna. Detta kan bero på: Dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala. Dålig cirkulation i de stora blodkärlen.

Kan drabba Diabetesfoten?

Diabetesfötter innebär problem med fötterna och kan drabba personer med såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Det är därför extra viktigt att du som har diabetes är noga med att ta hand om dina fötter. Det finns två olika typer av komplikationer som kan drabba dig som har diabetes, angiopati och neuropati.

Hur förebygger man diabetessår?

En av de mest hotande diabeteskomplikationerna är fotsår och amputation. Dessa går i stort sett att förhindra genom en bra diabetesvård och utbildning kring egenvård. 90 procent av diabetesfotsåren kan läka, och 90 procent av amputationerna kan förhindras – en ”nollvision” finns.

Hur ser diabetessår ut?

Symtom. Arteriellt sår: Symtom som vid arteriellt sår enligt beskrivning i tidigare avsnitt. Sensorisk neuropati medför ofta mindre smärta. Trycksår: Ofta tå, häl.

Varför får diabetiker bensår?

Den vanligaste orsaken är dålig blodcirkulation i venerna, men bensår kan också bero på problem med cirkulationen i artärerna, inflammationssjukdom (vaskulit) eller diabetes. Att ha ett svårläkt sår kan vara riskfyllt.

Varför har diabetiker problem med fötterna?

Du som har haft diabetes i många år kan få nedsatt känsel i fötterna och drabbas av skador och sår utan att du själv känner det. Du kan också ha en nedsatt blodcirkulation vilket gör att ett sår på huden får svårare att läka. Därför är det viktigt att hålla koll på fötterna, gärna varje dag.

Kan man få diabetes typ 1 i vuxen ålder?

Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren, men du kan även sjukdomen som vuxen.

Hur får man bensår?

Bensår beror på att blodcirkulationen i benen är försämrad. Det gör att det lättare uppkommer sår. Såren har dessutom ofta svårt att läka på grund av den försämrade blodcirkulationen. Det finns olika typer av bensår, men venösa bensår och arteriella bensår är de som är vanligast.

Varför ska man regelbundet inspektera huden på diabetiker?

Vid fotbesvär är prevention den viktigaste och mest effektiva behandlingen. Därför är det viktigt att diabetiker satsar på att inspektera fötterna och lära sig fotvård. Läkare, diabetessjukskötare, fotvårdare och fotterapeuter ger hjälp och stöd för fotvård, men det är diabetikerna själva som har det största ansvaret.

Vad är fotsår hos personer med diabetes?

  • Personer med diabetes löper stor risk att få svårläkta sår på fötterna. Detta kan bero på dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala, dålig cirkulation i de stora blodkärlen. Fotsår hos personer med diabetes - Vårdhandboken.

Har Diabetikern Pabla fotartärer?

  • Diabetikern har ofta artärer som är svåra att komprimera i ankelhöjd, vilket ger upphov till ett falskt högt ankeltryck. Palpabla fotartärer indikerar bra blodflöde till foten. Kvantifiering bör ske genom tåtrycksmätning.

Har Diabetikern kvarliggande kompressionsbandage?

  • Hos diabetikern bör kvarliggande kompressionsbandage inte användas då såren bör inspekteras oftare än en gång per vecka. Använd elastisk binda/lågelastisk bomullsbinda. Vid mycket stora sår, med friska granulationer och långsam läkning, övervägs hudtransplantation.

Relaterade inlägg: