Vad händer i kroppen när man opererar bort sköldkörteln?

Innehållsförteckning

Vad händer i kroppen när man opererar bort sköldkörteln?

Vad händer i kroppen när man opererar bort sköldkörteln?

Operation vid hypertyreos betyder att hela eller delar av sköldkörteln opereras bort för att minska hormonproduktionen. Risker med operation är att man kan skada bisköldkörtlarna (som reglerar den viktiga kalcium-balansen i kroppen) eller att man kan bli hes om man skadar nerver i halsen.

Var bildas parathormon?

Bisköldkörtlarna reglerar mängden kalcium och fosfat Bisköldkörtlarna ligger på baksidan av sköldkörteln. Bisköldkörtlarna bildar så kallat parathormon. Hormonet ökar mängden kalcium och minskar mängden fosfat i blodet. Balansen mellan kalcium och fosfat är viktig för att skelettet, tarmarna och njurarna ska fungera.

När måste man operera sköldkörteln?

Struman kan behöva opereras om den trycker på halsen och ger dig besvär. Det kan till exempel vara att du har svårt att svälja eller att andas. Du kan också behöva operera struman om läkaren har hittat celler som kan bero på cancer. Vid en operation tar kirurgen bort hela eller delar av sköldkörteln.

Vad är en bisköldkörtel på halsen?

  • De flesta människor har fyra bisköldkörtlar som sitter bakom sköldkörtlarna på halsen. Varje bisköldkörtel är ungefär lika stor som ett risgryn. Bisköldkörtlarna bildar ett viktigt hormon (parathormon, PTH), som bland annat reglerar kroppens kalk- och fosfatbalans.

Vad är symptomen på överaktiv bisköldkörtel?

  • S ymptomen på överaktiv bisköldkörtel är ovanligt diffusa men följderna för hälsan stora – bland annat hör trötthet och sämre minne till symptomen. Och de som drabbas är oftast kvinnor i övre medelåldern.

Vad är överfunktion i bisköldkörtlarna?

  • - Överfunktion i bisköldkörtlar: En eller flera av 4 bisköldkörtlarna som reglerar kalkvärdet, överproducerar parathormon vilket höjer kalkvärdet i blodet och kan i längden leda till bl.a. benskörhet, njurfunktionsnedsättning, trötthet och symtom från muskler och leder.

Relaterade inlägg: