Hur många helger i rad får man jobba?

Innehållsförteckning

Hur många helger i rad får man jobba?

Hur många helger i rad får man jobba?

För anställda på privat lager och e-handel gäller: Att du ska vara ledig minst 26 sammanhängande lördagar och söndagar under ett kalenderår. Du får även önska fem dagar per år då du inte behöver vara schemalagd.

Får man jobba 4 helger i rad?

Svar:Enligt kollektivavtalet ska arbetstiden förläggas så att den anställde får i genomsnitt två ledighetsdagar per vecka, om möjligt två sammanhängande 24-timmarsperioder. ... Om särskilda skäl föreligger kan dock ledighetsdagarna omfatta lördag – söndag eller söndag – måndag var tredje vecka.

Hur många dagar i rad får man jobba handel?

Av direktivet framgår att den minimala veckovilan är 24 timmars sammanhängande ledighet. Detta innebär att kollektivavtalet kan innehålla en bestämmelse om att endast veckovila en dag i veckan. Detta innebär att det maximala antalet dagar man kan jobba i sträck är 12 dagar.

När har jag rätt till mitt schema?

Arbetstid enligt arbetstidslagen Du har rätt till ett schema minst två veckor i förväg och arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid . Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader.

Relaterade inlägg: