Vad i cannabis är beroendeframkallande?

Innehållsförteckning

Vad i cannabis är beroendeframkallande?

Vad i cannabis är beroendeframkallande?

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i både Sverige och övriga världen. Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana som kommer ifrån växten Cannabis Sativa. Växten innehåller ämnet tetrahydrocannabinol (THC) som är det som ger upphov till ruset.

Kan cannabis skada levern?

Vilka effekter THC-intag har beror på bland annat dos, användningssätt och tidigare erfarenheter av droger1. De flesta cannabinoider bryts ned i levern medan en del lagras i fettvävnaden, vilket ger en lång utsöndringstid och de kan därför finnas kvar i kroppen i mer än sex veckor1.

Hur blir man av att röka hasch?

Blodtrycket ökar och personens puls blir snabbare. Hasch-rökaren kan bli torr i munnen och må illa. Personen kan verka lite berusad och är antingen inåtvänd och tyst eller fnittrig och pratsam.

Hur kan man se att en person är hög?

En person som är påverkad har stora stela pupiller, pratar mycket och rör sig fladdrigt och har svårt att sitta still. De blir torra i munnen och smackar ofta med munnen, de har nervösa ryckningar, som kallas “ticks”, de gör grimaser och är mycket rastlösa.

Vad händer med kroppen när man slutar röka hasch?

Det är inte säkert att du märker så stor skillnad precis när du slutar. Efter någon/några dagar är det vanligt med svettningar, sömnstörningar, irritation, oro, orolig mage, snuva och hosta. En del får intensiva, konstiga, drömmar. Abstinenssymptomen visar att kroppen och hjärnan anpassar sig till livet utan cannabis.

Finns det något farligt med cannabis?

En tidig debut och ett fortsatt regelbundet och omfat- tande bruk av cannabis kan störa den normala utveckling- en av hjärnan. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, be- roendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni.

Vilka delar av hjärnan påverkas av cannabis?

Resultaten visar att de som använt cannabis länge och ofta har mindre volym på hjärnan i området orbifrontala hjärnbarken – en del av det så kallade limbiska systemet som anses spela en stor roll för både våra känslor och för minne och inlärning.

Hur påverkas man av att röka gräs?

De mest omedelbara och kortsiktiga effekterna av cannabis bruk är berusning, ökad hjärtfrekvens och höjt blodtryck. THC leder till ökad dopaminfrisättning i hjär- nan, vilket förklarar de euforiska effekterna.

Relaterade inlägg: