Vad gör man om patienten inte vill ta sin medicin?

Innehållsförteckning

Vad gör man om patienten inte vill ta sin medicin?

Vad gör man om patienten inte vill ta sin medicin?

Om en patient inte vill ha eller kan ta sin medicin ska du kontakta sjuksköterskan. Man får ALDRIG tvinga i en patient sin medicin. Vissa mediciner ska blandas i vätska.

Relaterade inlägg: