Vad äta vid Blodsockerfall?

Innehållsförteckning

Vad äta vid Blodsockerfall?

Vad äta vid Blodsockerfall?

Akuthjälp vid insulinkänningar Ge diabetikern något att äta eller dricka som innehåller socker om blodsockret sjunkit för lågt men han eller hon är vid medvetande. Någon av följande portioner får blodsockerfallet att snabbt stanna upp: 4–8 bitar vanligt socker eller fruktsocker (Siripiri®, Dexal®)

Vad beror Blodsockerstegring på?

Orsaken till högt blodsocker kan vara att du har:

  • ätit för mycket mat.
  • låg eller ingen fysisk aktivitet.
  • glömt att ta insulin eller tabletter.
  • ett ökat insulinbehov på grund av stress, feber, skador eller sjukdom.

Hur kan en insulinkänning uppstå?

  • En insulinkänning uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. Symtomen kan komma olika snabbt och vara olika starka. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller om du behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes.

Har du för mycket insulin eller tabletter?

  • Tar du för mycket insulin eller tabletter i förhållande till hur mycket du äter eller motionerar kan blodsockret sjunka för lågt. Då får du en så kallad insulinkänning eller hypoglykemi. En insulinkänning upplevs oftast som obehaglig och kan, om den inte behandlas, i svåra fall vara allvarlig.

Hur ska insulinet sprutas in i kroppen?

  • Insulinet tas med insulinpump eller insulinpennor Insulin förstörs om det kommer i kontakt med maginnehållet. Därför måste insulinet sprutas in i kroppen hjälp av insulinsprutor eller med en insulinpump. Sprutorna ser nästan alltid ut som pennor och kallas därför för insulinpennor.

Hur ofta känner man obehag i kroppen vid blodsocker?

  • Någon känner obehag i kroppen redan vid blodsocker kring 4 millimol per liter (mmol/l) medan andra kanske börjar få känningar först ner mot 2 mmol/l. Det är viktigt att en person som har diabetes är medveten om risken för blodsockerfall och hur det känns.

Relaterade inlägg: