Vad är en Abonnentingenjör?

Innehållsförteckning

Vad är en Abonnentingenjör?

Vad är en Abonnentingenjör?

I dina arbetsuppgifter som abonnentingenjör ingår hantering av frågor som rör fastigheters anslutningar till de kommunala VA-ledningsnäten men även sopsugsanslutningar. Du handlägger anslutningsärenden, beräknar anläggningsavgifter, upprättar underlag för kundavtal samt informerar blivande abonnenter.

Vad gör en Vattentekniker?

En VA-tekniker arbetar med drift och underhåll av vatten- och avloppssystem. Det innebär bland annat att sköta övervakningssystem för vatten- eller avloppsverk, kontrollera avvikelser och åtgärda eventuella fel.

Vad gör en VA projektör?

Genom att studera till VA-projektör kommer du få kunskaper om byggprocessens alla tekniska, såväl som juridiska och administrativa delar. Arbetet innebär att skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp.

Hur mycket tjänar en utredare?

Medianlönen för en utredare är 40 300 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Vad gör en miljötekniker?

Miljötekniker hanterar återvinning eller avfall och ser till att det tas om hand på rätt sätt.

Vad gör en vatten och miljötekniker?

Vatten- och miljötekniker Det handlar om att producera och leverera rent dricksvatten och arbetet innefattar utveckling och optimering av dessa produktionsprocesser genom att bland annat minska energi- och kemikalieförburkning.

Hur mycket tjänar en Vaprojektör?

med "VA-projektör" tror jag du/ni menar vatten-och-avloppsprojektör och i så fall är det enligt de uppgifter vi har fått från anordnare av yrkeshögskoleutbildningar - kan man förvänta sig ingångslön på ca mellan 30.000 och 34.000 kr/månad.

Vad tjänar en va ingenjör?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för va-ingenjör....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201639 400 kronor41 500 kronor
201739 200 kronor41 700 kronor
201838 500 kronor42 300 kronor
201938 400 kronor42 000 kronor

Vad gör en Anläggningsingenjör?

Vill du ha ett varierande arbete inom bygg- och anläggningsbranschen där du får ta ansvar och planera? Som bygg- och anläggningsingenjör har du överblick över hela byggprocessen och koordinerar och planerar de arbetsuppgifter som behöver utföras.

Relaterade inlägg: