Vad gör en Armerare?

Innehållsförteckning

Vad gör en Armerare?

Vad gör en Armerare?

Som betongarbetare armerar och gjuter du husgrunder, väggar och pelare. Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement som väggar och fasadelement som betongarbetaren tar hand om och monterar på plats.

Vad har en betongarbetare i lön?

33 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en Armerare?

33 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör man som betongarbetare?

Betongarbetare arbetar bland annat med armering av betongkonstruktioner av skiftande slag; väggar, valv, broar, pelare och mycket mera. De arbetar också med gjutningsarbeten och avancerade golvläggningar och slipningsmetoder. För att bli betongarbetare väljer man gymnasieskolans treåriga byggprogram.

Relaterade inlägg: