Hur ska du agera om det börjar brinna i din lägenhet?

Innehållsförteckning

Hur ska du agera om det börjar brinna i din lägenhet?

Hur ska du agera om det börjar brinna i din lägenhet?

Om det börjar brinna

  1. Rädda först dem som är i livsfara, utan att utsätta dig själv för fara. Tänk på att den giftiga röken stiger uppåt.
  2. Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. ...
  4. Släck branden om du bedömer att du klarar det.

I vilken ordning ska man agera när det börjar brinna?

Ring 112. En normal ordning som rekommenderas och viktig att känna till är Rädda – Varna – Larma – Släck. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Relaterade inlägg: