Vad gör man med överbliven färg?

Innehållsförteckning

Vad gör man med överbliven färg?

Vad gör man med överbliven färg?

Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande, men även sprayflaskor och nagellack, ska lämnas in på miljöstation eller återvinningscentral. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas också där. Det gäller även om färgen är vattenlöslig.

Var slänger man Nagellacksflaskor?

Nagellack / nagellacksflaska sorteras som Farligt avfall.

Var skall man lämna överblivna färgrester färgburkar och lösningsmedelsrester?

Det är viktigt att vi värnar om vår miljö och även om de flesta av våra produkter idag är vattenburna så ska de alla rester av färg och tomma målarburkar lämnas in på din kommuns Återvinningscentral. Det finns ofta en egen container eller en bur som är uppmärkt för färg och lösningsmedel, där de kan lämnas.

Relaterade inlägg: