Hur snabbt måste man anmäla skada på bil?

Innehållsförteckning

Hur snabbt måste man anmäla skada på bil?

Hur snabbt måste man anmäla skada på bil?

Det lönar sig att fylla i skadeanmälan utan dröjsmål efter att skadan inträffat. Skadeanmälan ska ändå göras inom ett år från det att skadan har inträffat. Om den utsatta tiden gått ut kan man inte längre ansöka om ersättning.

Vad innehåller en AC?

Luftkonditioneringen består av tre huvuddelar – kompressorn, kondensorn och förångaren. Alla delar arbetar tillsammans och flyter runt ett ämne som kallas köld, genom ett högtrycks/lågtrycksslutet kretslopp. Köld transformeras från gas till vätska, och tillbaka till gas.

Vad kostar det att serva AC?

Kostnaden för AC-service på bilar med R-134 system är 1789 kr (kampanjpris). I detta pris ingår provtryckning, olja, spårmedel. Gas R-1234 YF finns oftast i bilar från och med årsmodell 2017. Kostnad för AC-service på bilar med R-12 kr (kampanjpris).

Relaterade inlägg: