När kriget eller krisen kommer?

Innehållsförteckning

När kriget eller krisen kommer?

När kriget eller krisen kommer?

Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Många människor kan känna oro inför en osäker omvärld. Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet.

När krisen inträffar?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma i händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. ... När krisen inträffar gäller det att du är förberedd. För att du ska fungera som människa behöver du tillgodose de fem grundbehoven; vatten, mat, värme, sömn och trygghet.

När är det krig?

krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål. Krig förs vanligen mellan stater men även mellan folkgrupper inom en stat eller ett territorium (inbördeskrig, stamkrig).

Relaterade inlägg: