Varför svämmar källare över?

Innehållsförteckning

Varför svämmar källare över?

Varför svämmar källare över?

Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Vad göra vid översvämning i källaren?

Jag har fått översvämning i källaren - vad gör jag?

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. ...
 2. Flytta om möjligt fuktkänsliga möblemang.
 3. Skaffa hjälp med länspumpning. ...
 4. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 5. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Kan vatten tränga igenom betong?

När fukt, vatten, klorider och/eller kemikalier tränger in i betongens sprickor och porer och kommer i kontakt med armeringsjärnen, så börjar dessa att rosta. ... Detta leder till ökad nedbrytning av betongen och att ännu mera vatten kan tränga in som till slut kan orsaka skador på innerväggar, golv och inredning.

Vad kan man göra för att förhindra översvämningar?

Tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

 1. Ha så många mjuka ytor som möjligt. Gräs och växter suger upp vattnet och är bra val. ...
 2. Grönt tak. ...
 3. Plantera träd. ...
 4. Källarfönster. ...
 5. Källartrappa. ...
 6. Håll koll på ledningarna. ...
 7. Avstängningsbar golvbrunn. ...
 8. Bakvattenstopp.

Hur översvämmas källare?

Införskaffa en dränkbar pump för att pumpa vid översvämning och testa den regelbundet. Inför ett skyfall placera sandsäckar eller täta med lämpliga föremål över avloppsbrunnar i källaren för att minska mängden upptryckande vatten från avloppsledningen.

Hur mäta fukt i källare?

Håll koll på lukt, temperatur och relativ luftfuktighet En tumregel är att du bör ha en relativ luftfuktighet på 50 procent inomhus. Det kan du mäta med hjälp av en enklare variant av hygrometer. Om luftfuktigheten är uppåt 70–80 procent i en källare gäller det att agera.

Relaterade inlägg: