Vad gör man om man får en blodpropp?

Innehållsförteckning

Vad gör man om man får en blodpropp?

Vad gör man om man får en blodpropp?

Vad händer i kroppen? När du får en blodpropp levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl (1). Det är vanligast att få blodproppar i benen. Blodproppar som bildas i benens eller bäckenets vener kan lossna (2) och följa med blodet och fastna i ena eller båda lungorna.

Vad är det som gör att man får stroke?

Den vanligaste orsaken till stroke är högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom, ofta åderförfettning (ateroskleros). Ibland drabbar stroke stora kärl med omfattande skador som följd. Men de små blodkärlen, som ligger djupt inne i hjärnan, kan också drabbas till exempel på grund av högt blodtryck.

Hur många dör av blodpropp?

En blodpropp i lungan, lungemboli, kan vara ett livshotande sjukdoms- tillstånd som enbart i Sverige diagnostiseras hos närmare 4 000 personer årligen och orsakar cirka 1 000 dödsfall med verifierad diagnos efter obduktion.

Varför får man proppar?

Det kan till exempel vara faktorer som triggar blodet att levra sig, eller sådant som göra att blodcirkulationen blir sämre. Långa perioder av stillasittande, rökning, övervikt, högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, dålig blodcirkulation är alla saker som ökar risken för blodproppar.

Vad är lindrig stroke?

En lindrig stroke är en mindre propp eller blödning i hjärnan. Att man haft en lindring stroke syns inte alltid utanpå och när förlamning och talsvårigheter går tillbaka betraktas man av omgivningen som återställd. Men det finns oftast något kvar - osynliga funktionsnedsättningar.

När får du en blodpropp?

  • När du får en blodpropp, så kallad trombos, levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl, men löses inte upp igen som den ska. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet. Blodproppar är vanligast i benen, och börjar ofta i vaderna.

Vad är låg puls och lågt blodtryck?

  • En låg puls och ett lågt blodtryck som i sin tur kan bero på bland annat vasovagal reaktion, rytmrubbning, blödning eller olika sorters medicinering med till exempel blodtryckssänkande eller vätskedrivande läkemedel. Pulsfrekvensen är inte alltid samma som hjärtfrekvensen.

Hur tränar du blodpropp i lungan?

  • Träning och aktiviteter. Om du drabbats av blodpropp i lungan kan du när behandling börjat, röra dig igen som vanligt. Sängläge krävs endast om du har vissa uttalade symtom eller cirkulationspåverkan. Om du tränar aktivt bör du prata med din läkare om vilken grad av träning som är lämplig under pågående behandling.

Vad är orsaken till lågt blodtryck?

  • Orsaken till det kan vara lågt blodtrycksom i sin tur kan bero på bland annat vasovagal reaktion, rytmrubbning och blödning. En annan orsak till svårigheter att känna pulsen kan vara perifer kärlsjukdom, där åderförkalkning är den absolut vanligaste bakomliggande orsaken till förträngningar och ocklusioner.

Relaterade inlägg: