Vad är diskrimineringslagen och vem gäller det för?

Innehållsförteckning

Vad är diskrimineringslagen och vem gäller det för?

Vad är diskrimineringslagen och vem gäller det för?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hur kan man bli diskriminerad?

Definition av diskriminering

  • måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt.
  • ska finnas ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella trakasserier kräver inte detta samband)
  • måste handla om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen.
  • måste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.

Vad betyder likabehandling för er?

Men vad innebär likabehandling för oss? Principen om icke-diskriminering handlar om att alla ska vara inkluderade i samhället oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vad betyder diskrimineringsgrunder?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Relaterade inlägg: