Vad ska man göra vid motorstopp?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra vid motorstopp?

Vad ska man göra vid motorstopp?

Detta gör du om du har fått motorstopp längs med vägen Sätt på varningsblinkers. Står bilen mitt i vägen, se då till att alla bilens passagerare och förbipasserande inte utsätts för fara. Ta på dig en reflexväst, och säkra området med varningstrekan t, så fort som möjligt efter att du fått stopp.

Får man få motorstopp på uppkörning?

Tänk också på att du sällan blir kuggad för enstaka misstag (om det inte är grova sådana). Att få motorstopp en eller ett par gånger leder inte till en underkänd uppkörning om du i övrigt kör bra! ... Och läs våra tips inför din uppkörning här för att ytterligare tips och råd för att klara din uppkörning!

Kan man få motorstopp?

Det är inte hela världen om man får motorstopp ibland. Det händer alla, även rutinerade förare. Bara man vet vad man ska göra när man får motorstopp för att så snabbt som möjligt komma iväg så är det ingen fara. Jag gör ungeför som du beskriver; släpper gas, trycker ner kopplingen & börjar bromsa tills bilen stannar.

När du får motorstopp i?

En manuellt växlad bil som har fått motorstopp i en järnvägskorsning flyttar du lättast genom att köra framåt med hjälp av startmotorn. Detta gör du genom att lägga i ettans växel, släppa upp kopplingen och vrida på tändningen. ... Om du inte kan flytta bilen så måste du omedelbart kontakta polisen.

Vad gör man vid soppatorsk?

Stanna bilen på så plan/vågrät mark som möjligt – om lutar bilen finns det risk för luftfickor i bränsletillförseln.

Hur långt får lasten sticka ut?

Last som sticker ut mer än 1 m baktill ska markeras med flagga (eller tygbit) och, i mörker, med röda reflexer och lykta som visar rött ljus bakåt. (Reflexerna lågt placerade för att återkasta skenet från andra fordons halvljus.)

Hur hittar man dragläget snabbt?

Håll jämn gas och rör bara kopplingen. om du rullar framåt sänk kopplingen lite tills du står helt stilla. Då du står still, höj kopplingen och rulla fram ett par meter för att sedan fånga upp bilen igen med kopplingen. använd inte bromsen och håll hela tiden jämn gas.

Var ringer man vid motorstopp?

Gör så här om du råkar ut för motorstopp För att få akut vägassistans vid motorstopp, beställ här eller ring 07. Vi kommer be dig om följande upplysningar: Bilens registreringsnummer.

Relaterade inlägg: