Kan man få advokat råd gratis?

Innehållsförteckning

Kan man få advokat råd gratis?

Kan man få advokat råd gratis?

Behöver du juridisk rådgivning kan du hjälp av advokatjouren. Det är en kostnadsfri service där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Under cirka 15 minuter får du råd om vart du ska vända dig för att eventuell fortsatt hjälp.

Har inte råd med bodelning?

Om parterna vid en bodelning inte är överens finns möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare via tingsrätten (17 kap. 1 § äktenskapsbalken). ... Bodelningsförrättaren hjälper er med att genomföra bodelningen. För det arbete som bodelningsförrättaren utför har denne rätt att få ersättning.

Vem har rätt till advokat?

Är den misstänkte anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare förordnas för henne/honom om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också förordnas på begäran av den misstänkte om denne är misstänkt för ett brott, för vilket inte stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sexmånader (21 kap. 3 a § RB).

När får man gratis advokat?

Saknar man en hemförsäkring och således också ett rättsskydd så kan man ha rätt till rättshjälp. I så fall bekostas arvodet advokaten begär av staten. I detta fall så krävs det emellertid även att man saknar ekonomiska medel och där man inte får ha ett ekonomiskt underlag som överskrider 260.000 kronor/år.

Har inte råd att skiljas?

Fyra av tio personer har inte råd att bo kvar i sin bostad, eller i en motsvarande bostad, efter en skilsmässa. Främst är det kvinnor som hamnar i denna ohållbara situation, visar en ny SIFO-undersökning. - Många kvinnor känner oro för att lämna en relation just för att man inte har råd.

Vad krävs för att få rättsskydd?

Försäkringsbolagen kräver ofta att du varit försäkrad i en sammanhängande period av två år för att rättsskydd ska beviljas. Du behöver nödvändigtvis inte ha varit försäkrad på ett och samma försäkringsbolag. Huvudsaken är att du inte stått oförsäkrad under tvåårsperioden.

Relaterade inlägg: