Måste man göra en polisanmäla vid singelolycka?

Innehållsförteckning

Måste man göra en polisanmäla vid singelolycka?

Måste man göra en polisanmäla vid singelolycka?

Anmäl singelolyckan Om det gäller en mindre påkörning som inte har resulterat i någon fara för andra, till exempel att ett föremål har fallit ut i körbanan, är det ändå inte säkert att polisen har tid att komma till platsen. I sådana fall räcker det att anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag för att få ersättning.

Måste man anmäla trafikolycka?

Enligt lagen ska du kontakta polis i följande fall: Om en eller flera personer skadats i olyckan, i de fall det rör sig om allvarligare skador. I de fall trafikanordningar skadats. Här gäller att du ska kontakta polis om du inte själv kan återställa trafikanordningen.

Relaterade inlägg: