Hur kan du hjälpa en person som råkar ut för ett stort anfall?

Innehållsförteckning

Hur kan du hjälpa en person som råkar ut för ett stort anfall?

Hur kan du hjälpa en person som råkar ut för ett stort anfall?

personen har fått anfallet i vatten....Du kan hjälpa till på följande sätt:

  1. Ta det lugnt.
  2. Skydda personen mot omgivningens närgångna nyfikenhet.
  3. Ta bort alla saker runt omkring, speciellt vassa föremål.
  4. Ta tid på anfallet. ...
  5. Lägg gärna något mjukt under huvudet.
  6. Lös upp slips eller skärp, ta av glasögon.

Hur kan man bli av med epilepsi?

För en del går anfallen över, andra behöver medicin hela livet. För åtminstone hälften av alla som får sjukdomen läker epilepsin ut. Då kan du stegvis minska de läkemedel du tar mot epilepsin för att sedan avsluta behandlingen utan att anfallen kommer tillbaka.

Vad kan man få krampanfall av?

Du kan få anfall utan att ha epilepsi Det kan till exempel vara hög feber, vissa droger och läkemedel, akuta sjukdomar eller skador i hjärnan. Du behöver ingen långtidsbehandling om du bara har haft sådana anfall. De upphör oftast när det som påverkat hjärnan upphör.

Vad är ett epileptiskt anfall?

  • Epilepsi är ett samlingsnamn för flera typer av anfall med olika orsaker. Diagnosen epilepsi får den som haft återkommande epileptiska anfall som inte framkallats av någon tillfällig yttre påverkan, så kallade oprovocerade epileptiska anfall. Epilepsi beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva.

Kan du förebygga anfall om du har epilepsi?

  • Mellan anfallen finns inget som visar att du är sjuk. Du behöver oftast läkemedel för att förebygga anfall om du har epilepsi. Det är vanligt att bara ha ett par anfall under hela livet, men en del kan ha svåra anfall varje dag.

Kan hjärnan vara överaktiv om du har epilepsi?

  • Hjärnans nervceller är överaktiva om du har epilepsi. Det kan orsaka olika typer av anfall. Mellan anfallen finns inget som visar att du är sjuk. Du behöver oftast läkemedel för att förebygga anfall om du har epilepsi.

Relaterade inlägg: