Hur får jag bort någon från min adress?

Innehållsförteckning

Hur får jag bort någon från min adress?

Hur får jag bort någon från min adress?

Tyvärr stämmer det som du säger att vem som helst kan skriva sig på din adress utan din vetskap. Du kan inte heller ta bort personen från adressen eftersom det enbart är Skatteverket som kan ta beslut i ärendet. Däremot kan du göra en anmälan till Skatteverket och förmå dem att starta en utredning i ärendet.

Vill inte byta adress?

Vägrar byta folkbokföring När någon vägrar ändra folkbokföringsadress även fast den personen inte bor kvar kan man göra en anmälan till Skatteverket (se 34 § folkbokföringslagen). Skatteverket kan då ålägga personen att byta folkbokföringsadress (se 31 § folkbokföringslagen).

Relaterade inlägg: