Vad gör man om någon lider av psykisk ohälsa?

Innehållsförteckning

Vad gör man om någon lider av psykisk ohälsa?

Vad gör man om någon lider av psykisk ohälsa?

Att stötta någon som mår dåligt

  1. Våga fråga hur personen mår. ...
  2. Lyssna öppet och utan att döma Visa att du lyssnar genom att nicka, humma eller söka ögonkontakt. ...
  3. Förmedla hopp. ...
  4. Om personen mår mycket dåligt, uppmuntra till att söka professionell hjälp.

Hur kan situationen se ut för anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

Familjerelationer påverkats märkbart av att någon i familjen har en psykisk ohälsa. 51 % uppger att det lett till stora slitningar eller separation. 32 % svarar att de kunnat anpassa sig till situationen 11 % anser att relationerna stärkts och 4 % att de är oförändrade.

Relaterade inlägg: