Vad innebär att Shorta en aktie?

Innehållsförteckning

Vad innebär att Shorta en aktie?

Vad innebär att Shorta en aktie?

Att gå kort innebär att du säljer en tillgång du inte äger eftersom du förutser att tillgången kommer att minska i värde och att du därför kan få en vinst. Detta kan också kallas att blanka. Traders som blankar brukar använda denna strategi för att spekulera eller för att hedga sig mot nedåtgående trender.

Hur mycket kan du förlora vid en investering i en aktie?

Investera i aktier är förknippat med en risk, då du kan förlora hela eller delar av dina pengar som du investerat. Du kan dock aldrig förlora mer pengar än du investerat.

Varför går en aktie upp i värde?

Företagets vinster och utdelningar är det som i grund och botten avgör priset på en aktie. När företaget växer och tjänar mer pengar blir en ägarandel mera värd – priset på aktien stiger. Om utdelningarna för varje år ökar blir det mer lönsamt att äga aktier i företaget. Även då stiger aktiekursen.

Relaterade inlägg: