Hur lämnar man in gammal medicin på apoteket?

Innehållsförteckning

Hur lämnar man in gammal medicin på apoteket?

Hur lämnar man in gammal medicin på apoteket?

Med behållaren följer en instruktion som beskriver vad man får lägga i den. När behållaren är fylld, förslut den och lämna på något av Apoteket ABs apotek tillsammans med en försäkran om att behållaren enbart innehåller läkemedelsavfall.

Var lämnar man gammal solkräm?

Gammal solskyddskräm går till exempel bra att använda som fuktlotion. Om produkterna har blivit gamla måste förpackningarna tömmas i vanliga soppåsen. Därefter kan förpackningarna lämnas till återvinning.

Kan man lämna tillbaka kosttillskott?

Hälsokostpreparat (kosttillskott) är inte läkemedel och dessa hanteras enligt föreskrifter i kommunen där man bor, det vill säga läggs i brännbara sopor eller liknande. Naturläkemedel ska tas emot av apoteket även om de köpts i annan handel.

Var kan jag slänga en kanyl?

Kanyler i behållare du får på apoteket Använda kanyler lägger du i en speciell behållare som du får gratis på Apoteket. Den lämnas i första hand tillbaka dit, men du kan också lämna behållaren på en återvinningscentral.

Relaterade inlägg: