Vad gör man på personalmöte?

Innehållsförteckning

Vad gör man på personalmöte?

Vad gör man på personalmöte?

Beskriv kort vad du vill ta upp, på vilket sätt medarbetarna förväntas bidra och om beslut ska fattas på mötet eller inte. Genom att vara väldigt tydlig blir diskussionerna bättre och mötena mer fokuserade. Det är också bra att skicka ut ett minnesanteckningar i efterhand för de som inte kunde vara med.

Vad är ett personalmöte?

Ett naturligt forum för samverkan kring arbetsmiljöfrågor är arbetsplatsträffar, personalmöten eller motsvarande. ... Som chef kan du informera om aktuella frågor för den gemensamma arbetsmiljön, arbetsmiljöregler, tillbud och naturligtvis eventuella olyckor som inträffat.

Hur ofta ska man ha personalmöte?

Arbetsgivaren ska regelbundet ordna arbetsplatsträffar, APT. En del har APT varje månad, andra lite glesare än så. Arbetsplatsträffen kan äga rum på arbetsplatsen eller en annan plats om det passar bättre. Det går även bra att ordna digital arbetsplatsträff.

Hur man håller ett möte?

Identifiera de frågor du vill ha besvarade/utforskade! Inled mötet med att tydliggöra och förankra mötets syfte och mål. Led mötet utifrån vad ni är överens om! Avsluta mötet med att sammanfatta vad ni diskuterat och vilka beslut som tagits och se till att alla vet vad nästa steg är!

Vad ska ett möte innehålla?

Ett möte ska alltid utgå ifrån organisationens behov av fakta, information och stöd. Det som diskuteras på mötet ska vara efterfrågat av din organisatione och stödja deras affärsprocess. Ett möte har ett tydligt uttalat syfte och ett eller flera mål.

Hur många APT ska man ha per år?

En regelbunden träff för information och dialog mellan medarbetare och chef. Ska helst ske cirka 10 gånger per år och inom ordinarie arbetstid. En chans för personal att påverka och ta ansvar på den egna arbetsplatsen.

Relaterade inlägg: