Hur går familjeterapi till?

Innehållsförteckning

Hur går familjeterapi till?

Hur går familjeterapi till?

Familjeterapin agerar som ett stöd för att förbättra kommunikationen inom en familj. Genom samtal kan man sedan skapa en fördomsfri och trygg omgivning där problem kan hanteras genom förståelse, samarbete och kompromiss. Parterapi är en form av familjerådgivning där parförhållandet är i fokus.

Vad gör man i parterapi?

Parterapi är en form av terapi som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter inom ett förhållande. ... Tillsammans med en partner träffar man en terapeut för samtal. Terapeuten hjälper paret att kommunicera sina svårigheter tydligare och öka förståelse mellan båda parterna.

Vad betyder familjeterapi?

Familjeterapi blir i praktiken ett samverkansprojekt mellan terapeut och var och en av familjemedlemmarna, mellan terapeut och familjen som helhet och sinsemellan mellan familjemedlemmarna mot ett gemensamt mål men med delvis olika arbetsuppgifter för var och en.

Vad behöver man gå för utbildning för att bli familjerådgivare?

Vilken utbildning krävs för att bli Familjerådgivare En familjerådgivare har ofta en socionomexamen med psykoterapeutisk påbyggnadsutbildning. Socionomlinjen/programmet ges inom högskolan. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar.

Relaterade inlägg: