Varför Atea?

Innehållsförteckning

Varför Atea?

Varför Atea?

För oss är det viktigt att skapa digital lösningar som både är hållbara och effektiva. Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.

Vad tjänar man på Atea?

Atea erbjuder marknadsmässig fast lön som revideras årligen. Vi erbjuder alla medarbetare en årsbonus i form av en 13:e månadslön och gemensam vinstdelning som är prestationsbaserad och beräknas på laginsatsen. På Atea finns inte individuella bonusmodeller då vi ser att alla medarbetare bidrar till Ateas framgång.

När startade Atea?

1968 Atea/Established

Vad säljer Atea?

Idag får Atea Logistics tillbaka endast 30 procent av ny hårdvara som de säljer inom området arbetsplatser (exempelvis datorer, surfplattor, smarta telefoner och tangentbord). Målet är att tillsammans med kunderna ta ansvar för att 100 procent av all hårdvara återanvänds eller återvinns.

Vad tjänar IT chefer?

Marknadslönen 2021 för IT-chefer ligger på 54 000 kronor per månad och uppåt.

Vad står Atea för?

Atea är ett företag inom IT-infrastruktur. De har sitt moderbolag i Oslo och är noterat på Oslobörsen. Företaget bildades 1968 och blev noterat på Oslobörsen 1985.

Vad är IT företag?

IT är informationsteknik och framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT används för att hämta, överföra, lagra, och för att manipulera data eller information. ... Så länge det ingår i att vara ett kommunikationssystem, ett informationssystem eller ett datorsystem så kan det klassas som IT eller IKT.

Hur mycket tjänar en CIO?

73 900 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är en IT?

Informationsteknik, IT, är ”ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation”.

Relaterade inlägg: