Kan man komma in på högskolan med dåliga betyg?

Innehållsförteckning

Kan man komma in på högskolan med dåliga betyg?

Kan man komma in på högskolan med dåliga betyg?

Ja, det går att komma in på nånting på universitetet med dina poäng. Eftersom antagningsgränserna till högskoleprogram och kurser styrs av hur många som söker så är det mycket lägre antagningspoäng för de utbildningar som är mindre populära.

Vad gör man om man får dåliga betyg?

Du kan kontakta den komvux som finns i din kommun och boka en tid med studie- och yrkesvägledaren för att prata igenom det du vill göra och lägga upp en plan där du får med dig allt som behövs på bästa sätt. Om det däremot handlar om låga betyg kan du göra prövningar.

Kan man komma in på gymnasiet med dåliga betyg?

För att få en fingervisning om hur stor konkurrensen är om platserna till ett gymnasieprogram kan ni kolla på förra årets antagningspoäng. Med låga betyg har man såklart mindre möjligheter att välja skola och program men det flesta brukar till slut få en plats.

Kan man läsa upp meritpoäng?

Om du vill höja dina betyg, som ju påverkar ditt meritvärde, kan du läsa kurser på komvux som ger meritpoäng. Du kan också läsa upp betyget i en kurs för att höja ditt meritvärde. Det gamla betyget ersätts då av det nya, högre. Det kallas att utbyteskomplettera.

Kan man komma in på gymnasiet med FI svenska?

För att ha gymnasiebehörighet krävs ju godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik så du behöver få godkänt i svenska innan du kan fortsätta. ... Du kan fråga din skola om möjligheterna att göra en prövning (ett prov) i svenska eller gå sommarskola.

Vad händer om man går ut med FI gymnasiet?

En elev i gymnasieskolan som fått F på en kurs har rätt att läsa om den. Om eleven inte fått betyg eller fått betyget F har han eller hon rätt till prövning. Det gäller alla kurser och gymnasiearbetet.

Relaterade inlägg: