Vad gör man på VFU lärare?

Innehållsförteckning

Vad gör man på VFU lärare?

Vad gör man på VFU lärare?

Under VFU kommer du som är lärarstudent att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Hur många gånger får man göra VFU?

Ja, enligt högskoleförordningen har du rätt att göra om din VFU två gånger om du inte får godkänt.

Vad har jag lärt mig under min VFU?

Under min vfu har jag följt lärare och elever på Björkbergs skola i Hudiksvall. ... Erfarenheterna som jag har fått under min vfu kommer att hjälpa mig i min vidare utveckling som lärare. Jag och mina studiekamrater har fått vara delaktiga i undervisningen i klassrummen samt planeringen och dokumenterandet.

Hur mycket får en VFU-handledare?

Ge individuell ekonomisk ersättning till de som utses till VFU-handledare. Eftersom VFU-handledaruppdraget är ett uppdrag av stor betydelse för lärarutbildningens kvalitet är det rimligt att alla handledare får en individuell ekonomisk ersättning per student och vecka (eller högskolepoäng).

Hur blir man VFU-handledare?

Om du är intresserad av att bli VFU-handledare kan du kontakta den som är VFU-ansvarig på din skola eller den som är VFU-samordnaren i din kommun. Finns det ingen sådan person kan du vända dig till lärarutbildningen vid det lärosäte som ligger närmast din arbetsplats för att undersöka vilka möjligheter du har.

Vad händer om man missar sin VFU?

* Vad händer om jag missar dagar på min VFU? Om du missar upp till fem dagar kontaktar du din VFU-kursansvariga på universitetet som gör en bedömning om komplettering av de missade dagarna. Om du missar mer än fem dagar på grund av exempelvis sjukdom så kommer vi att göra en individuell handlingsplan.

Relaterade inlägg: