Vilka jobbar på bårhus?

Innehållsförteckning

Vilka jobbar på bårhus?

Vilka jobbar på bårhus?

Obduktionstekniker arbetar på bårhus, sjukhus och andra institutioner och ansvarar för avlidnas kroppar. De utför också det praktiska arbetet vid obduktionen. Cirka 20 procent av alla som avlider obduceras. Obduktionstekniker förbereder obduktionen genom att öppna kroppen samt ta ut och dissekera organen.

Vad tjänar en bårhus?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå
Samtliga sektorerStatlig sektorKommunal sektor
26 600 kr27 300 kr26 600 kr

Hur mycket tjänar en Obduktionstekniker?

26 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur kallt är det i ett bårhus?

bårhuset vid Mälarsjukhuset är temperaturen ungefär sex plusgrader. – Men även i ett kylrum utsätts kropparna för nedbrytning även om processen går betydligt långsammare än i värme, avslutar Peter Fågelström.

Vad gör en begravningsentreprenör?

Begravningsentreprenören hämtar avlidna människor och gör iordning kroppen inför begravningen. I arbetet ingår många biltransporter, till bårhus och begravningsplatser. En stor del av begravningsentreprenörens arbetstid handlar om att samarbeta med olika företag och myndigheter.

Vad är Obduktionstekniker?

En obduktionstekniker gör det praktiska arbetet vid en obduktion, det vill säga öppnar kroppen och tar ut organen. I slutet av processen kommer läkaren (patologen) in och dissikerar organen för att fastställa dödsorsaken. När arbetet är klart återställs kroppen och snitten sys igen.

Vad tjänar en Begravningsrådgivare?

30 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur går en klinisk obduktion till?

En rättsmedicinsk undersökning är en obduktion. Själva undersökningen utförs av rättsläkare och tar i normalfallet cirka en timme. En rättsmedicinsk assistent öppnar kroppen och hjälper sedan till att ta ut inre organ så att rättsläkaren kan undersöka dem.

Relaterade inlägg: