Är introduktionsutbildning och handledarutbildning samma sak?

Innehållsförteckning

Är introduktionsutbildning och handledarutbildning samma sak?

Är introduktionsutbildning och handledarutbildning samma sak?

HANDLEDARKURS/INTRODUKTIONSUTBILDNING Även den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan ni kan ansöka om att få vara handledare. Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle.

Hur går en introduktionsutbildning till?

Introduktionsutbildningen är en utbildning på ca 3,5 timma under en kväll. Här får du presenterat körkortsutbildningens mål och innehåll, samt de regler som finns kring övningskörning. Hur ni planerar och lägger upp utbildningen, men även trafiksäkerhet och miljö.

Måste man gå Handledarkurs igen?

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att vi ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap. ... Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen.

Är Riskettan och introduktionsutbildning samma sak?

Riskettan-Handledarkurs.se i Stockholm Vi är ett utbildningsföretag som är godkända och certifierade av Transportstyrelsen att hålla kurser i Riskutbildning del 1, behörighet B (den så kallade “Riskettan”) och Handledarutbildning, behörighet B (kallas även “Handledarkurs” eller “Introduktionsutbildning”.)

Vad kostar introduktionsutbildning?

Introduktionsutbildningen ges oftast vid ett sammanhängande tillfälle och är minst tre timmar lång. Priset brukar ligga på mellan 3 kr. När ni båda gått utbildningen registrerar trafikskolan det hos Transportstyrelsen och du kan då ansöka om handledarskap.

Hur lång tid tar en Handledarkurs?

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Relaterade inlägg: