Vad är mecka inom islam?

Innehållsförteckning

Vad är mecka inom islam?

Vad är mecka inom islam?

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och den heligaste platsen inom islam. Muslimer ber därför alltid vända mot Mekka oavsett var de befinner sig. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské.

Vad menas med vallfärd?

vallfärd (tyska Wallfahrt, av medelhögtyska wallevart), vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden. Bruket är utbrett inom skilda kulturer, bl.

Vilka är de fem pelarna och vad går de ut på?

Muslimer utövar sin religion utifrån religiösa plikter som ibland kallas för de fem pelarna: trosbekännelsen, bönen, fastan, fattigskatten och vallfärden.

Relaterade inlägg: